האם תאי גזע הם המקור לסרטן? מאמר חדש בוחן את התאוריות בתחום המהפכני.

האם תאי גזע הם המקור לסרטן? מאמר חדש בוחן את התאוריות בתחום המהפכני

מהם תאי גזע ומהו תפקידם בגוף?

בשלב ההתפתחות העוברית, תא העובר שנוצר (מהזרע והביצית) מתחלק למספר תאים זהים, מהם מתפתחות כל רקמות הגוף, לכל רקמה מספר סוגי תאים, אשר להם תפקידים ספציפיים. תאי גופינו שונים זה מזה, לתא עין תכונות שונות מתא שריר ולתא לב תפקודים שונים מתא מוח, אם כי לכולם אותו דנ"א וכולם מגיעים מאותו תא ראשוני איך זה קורה? באמצעות בקרות של הגוף, המתרחשות כבר בשלב ההתפתחות העוברית, והמובילות תאים מסוימים לבטא רק גנים של תאי עור ולתאים אחרים לבטא רק גנים של תאי שריר. אם כן, התאים הבוגרים בגופינו כבר ממוינים לפי רקמה ותפקיד ואינם בעלי יכולת השתנות וחלוקה מהירה כמו התאים העובריים. אבל, גופינו ממשיך לגדול ולהתפתח במהלך החיים, תאי עור מתחדשים, העצמות גדלות ותאי דם מתים ונוצרים חדשים. איך זה קורה? באמצעות תאי הגזע הרקמתיים, קבוצת תאים הנשארת בעלת יכולת התחלקות גבוהה ואשר עדיין לא התמחתה לתפקיד ספציפי, (רק לרקמה ספציפית) וממנה יכולים להיווצר תאים נוספים במהלך החיים, ולעבור התמחות לתאים בוגרים הנחוצים ברקמה. תאי גזע אלו אשר לא עברו התמחות לתאים בוגרים הם בעלי תכונות "עובריות" יותר, כגון יכולת התחדשות גבוהה ויכולת התחלקות מהירה.

תאי גזע סרטניים והקשר שלהם לסרטן

 תאי הגזע הסרטניים התגלו בשנת 1990 על ידי חוקר תאי הגזע ג'ון דיק. הוא היה הראשון לחקור אותם, ומאז המחקר בתחום זה הולך ומתפתח. תאי גזע, בגלל יכולת ההתחדשות והחלוקה שלהם, בעלי פוטנציאל להפוך לסרטן (Tumorigenic – נטייה גבוהה יותר להפוך לסרטניים) יותר מתאים רגילים. תכונות אלה סקרנו חוקרים לבחון האם באמת תאים אלו נמצאים בבסיס מחלת הסרטן, על אף כמותם הקטנה יחסית בגוף. חוקרים רבים בחנו ואפיינו את תאי הגזע הסרטניים והועלו מספר תיאוריות בתחום זה, אשר טרם הוכחו.

מספר חוקרים העלו תיאוריה, כי מאותם תאי גזע רקמתיים, עלולים להתפתח תאים סרטניים ביתר קלות, ועל כן תאים אלה נמצאים בבסיסה של מחלת הסרטן. תאוריות אחרות טוענות כי מקורם של תאים סרטניים דווקא בתאי רקמה בוגרים, אשר "השילו" את ההתמחות שלהם כתוצאה ממוטציות גנטיות וחזרו למצב "עוברי" יותר. תאוריה זו, האומרת כי תאי הסרטן מקורם בתאי רקמה בוגרים, מסבירה את מקומם של תאי הגזע הסרטניים, בכך שהם חלק בסיסי מרקמת הסרטן, כמו שתאי גזע רקמתיים הם חלק מהרקמה של כלל הרקמות בגוף. כלומר שבשלב התפתחות הסרטן נוצרים תאים בוגרים יותר ונשארים תאי גזע ברקמה הסרטנית, אשר שונים מחבריהם בכך שהם בעלי יכולת חלוקה והתחדשות גבוהות יותר וייתכן כי מהווים מקור ליצירה של תאי סרטן נוספים.

אם כן קיימות מגוון תאוריות, אשר נבחנות על ידי מדענים בתחום תאי הגזע והסרטן.

J Oral Maxillofac Pathol. 2017 Sep-Dec;21(3):463. doi: 10.4103/jomfp.JOMFP_132_16.

Cancer stem cells: An insight.

Moharil RB1, Dive A1, Khandekar S1, Bodhade A1.

Author information

Abstract

Cancer stem cells (CSCs) have the ability to self-renew and are present in most tissues including breast, brain, lung, head and neck, prostates, testis, ovary, esophagus, colon and liver. Their origin is yet to be discovered though a series of hypotheses have been proposed in this regard. CSCs play a role in not only the creation of cancer but also its evolution, metastasis and recurrence. CSCs have an important role in cancer therapy and the resistance toward chemotherapeutic agents. This article reviews the characteristics of CSCs in terms of origin, methods of isolation and cancer therapy.