תוצאות חדשות לקיטרודה במבחן פרה קליני

תוצאות מדהימות לתרופה במחקר שנעשה על 1000 נבדקים במהלך מאי 2015 עולה כ